Ωράριο λειτουργίας - Σχολικές Αργίες

school entrance 2021
 
Ωράριο με 7ωρο πρόγραμμα
(Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΑ
7:30 - 8:15
8:15 - 9:00
Διάλειμμα 9:00 - 9:15
9:15 - 10:00
10:00 - 10:45
Διάλειμμα 10:45 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 12:45
Διάλειμμα 12:45 - 12:50
12:50 - 13:35

Ωράριο με 8ωρο Πρόγραμμα
(Δευτέρα, Πέμπτη)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΩΡΑ
7:30 - 8:10
8:10 - 8:50
Διάλειμμα 8:50 - 9:05
9:05 - 9:45
9:45 - 10:25
Διάλειμμα 10:25 - 10:50
10:50 - 11:30
11:30 - 12:10
Διάλειμμα 12:10 - 12:15
12:15 - 12:55
12:55 - 13:35