Κανονισμοί Λειτουργίας

school entrance
Μια κοινωνία, για να προχωρήσει μπροστά και να προοδεύσει, χρειάζεται τάξη, οργάνωση, ρύθμιση και καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών της. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το σχολείο. Το σχολείο, μαθητές και καθηγητές, είναι μια μικρογραφία της ανθρώπινης κοινωνίας που έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η σχολική μονάδα, σαν μια μικρή κοινωνία, χρειάζεται να ρυθμίσει την εσωτερική της λειτουργία, καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της. Πέρα από το γενικό νομοθετικό πλαίσιο και τους κανονισμούς λειτουργίας των δημόσιων σχολείων, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς Άρθρο 3(2) και 4 λειτουργίας των δημόσιων Σχολείων Μ.Ε., κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνει τους δικούς της Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, προϊόν συλλογικής προσπάθειας καθηγητών μαθητών και γονιών. Το Λύκειο Κύκκου Πάφου με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των μελών του έχει ετοιμάσει τους δικούς του Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, για ρύθμιση των σχέσεων των μαθητών με το σχολείο, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο σχολείο.

Για να διαβάσετε το έγγραφο με τους κανονισμούς λειτουργίας του σχολείου μας πατήστε εδώ.