Υπηρεσία ΣΕΑ

sea
Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)
Η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.) υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ως κύριο στόχο έχει την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών και άλλων ατόμων.

Όραμα - Αποστολή
Η ΥΣΕΑ έχει ως αποστολή την άσκηση της Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε όλα τα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης . Με τον όρο Συμβουλευτική αναφερόμαστε στην επιστήμη η οποία αποσκοπεί να προσφέρει σε ένα άτομο εξειδικευμένη βοήθεια και στήριξη έτσι ώστε το άτομο να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα / δυσκολίες που παρουσιάζονται στη ζωή του. Η Επαγγελματική Αγωγή είναι μια μακρόχρονη διαδικασία που πρέπει να αρχίζει από νωρίς στη ζωή του ατόμου. Βοηθά τους νέους να ανακαλύψουν τις προσωπικές τους ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ικανότητες τους, όπως επίσης και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη λήψη των καταλληλότερων, για τον εαυτό τους, αποφάσεων όσον αφορά τις εκπαιδευτικές και τις επαγγελματικές τους επιλογές.

Μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, οι σύμβουλοι παρέχουν:
Βοήθεια προς τους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης
και άλλους νέους με σκοπό να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τις προσωπικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους καθώς επίσης να αποκτήσουν τις απαραίτητες αντικειμενικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα που τους απασχολούν και να πάρουν ελεύθερα αποφάσεις για το εκπαιδευτικό και το επαγγελματικό μέλλον τους.
Βοήθεια προς τους μαθητές / νέους ν’ αντιμετωπίσουν τα προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά θέματα ή προβλήματα που τους απασχολούν.

Χρήσιμες Ιστοσελίδες
Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (Υ.Σ.Ε.Α.)
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σπουδών & Επαγγελμάτων
Σπουδές στο Εξωτερικό
Υπηρεσία Εξετάσεων
2024 Benjamin Franklin Transatlantic Fellows (BFTF) Program

Εκδόσεις

«Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο»
«Κατευθύνσεις και Περιγραφές Μαθημάτων στο Λύκειο»
«Ο ρόλος της οικογένειας στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών»
Υποτροφίες για Μεταλυκειακές Σπουδές
«Συμβουλευτική-Επαγγελματική Αγωγή»

Παγκύπριες Εξετάσεις
Διαδραστικό Βοήθημα Μηχανογραφικού Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης
Υπουργείο Άμυνας – Ανακοινώσεις για τις προκαταρκτικές εξετάσεις εισδοχής στις Στρατιωτικές Σχολές
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Φοιτητική χορηγία
«Επιστημονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης στη ∆ηµόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύπρου και Ελλάδας 2024»
«Παγκύπριες Εξετάσεις 2024» 
Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2024, Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2024Έλληνες του Εξωτερικού
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Οδηγίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπάλληλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το έτος 2023-2024
Βάσεις – ομογενείς-κατηγορία 4 (Έλληνες απόφοιτοι κυπριακού ή ξένου σχολείου στην Κύπρο που ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας) -- πανελλαδικές 2022
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 202 3 2 4