Συνάντηση γνωριμίας Γονιών - Καθηγητών

Αγαπητοί γονείς και Κηδεμόνες ,

Σας πληροφορούμε ότι την Τετάρτη 13.12.2023, ώρα 1.35μμ-3.05μμ., θα πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας Γονιών – Καθηγητών στον χώρο του Σχολείου.
Η Διεύθυνση και οι καθηγητές επιθυμούν τη συνεργασία με όλους τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και αποδίδουν μεγάλη σημασία σ` αυτή, γιατί πιστεύουν ότι συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου και στην επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με την πρόοδο και την αγωγή των παιδιών σας.
Συνάντηση με τους καθηγητές των παιδιών σας μπορείτε να έχετε και τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων σύμφωνα με την ενημερωτική επιστολή που σας έχει ήδη  αποσταλεί και η οποία βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Επίσης μπορείτε να διευθετείτε συνάντηση με όποιον καθηγητή επιθυμείτε μέσω του τηλεφώνου 26932540.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ